การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนรายงานโครงงานเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้า เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นทราบแนวคิด แนวการดำเนินการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนั้นการเขียนรายงานจึงต้องชัดเจน ในเรื่องของการใช้ภาษา ภาษาควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมหัวข้อเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การเขียนรายงานมีหลายรูปแบบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอรูปแบบไว้ดังนี้

การเขียนรายงานโครงงานประกอบด้วย 5 บท

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
บทที่ 3 : วิธีดำเนินการ
บทที่ 4 : วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
บทที่ 5 : สรุปผล

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

รูปเล่ม และหัวข้อเรื่องต่างๆ ในรายงาน

ปก มีปกนอก ปกในและปกหลัง

  • ปกนอกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
  • ปกในจะไม่มีคำว่ารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ ( ข้อความที่อธิบายโดยสรุปอย่างย่อๆ ประมาณ 300-350 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีดำเนินการศึกษา ผลการศึกษา ซึ่งจะเขียนได้ต่อเมื่อทำโครงงานเสร็จเรียบร้อย )

 

สารบัญ ประกอบด้วย สารบัญหน้า สารบัญรูป สารบัญตาราง (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s